بازدید کتابدار ارشد کتابخانه آکادمی علوم مجارستان از مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

خانم کینگادونی دانشیار بخش مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه کوروینوس بوداپست و کتابدار ارشد مجموعه شرقی و کتابخانه آکادمی علوم مجارستان از مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه، خانم کینگادونی، دانشیار دانشگاه کوروینوس و کتابدار ارشد کتابخانه آکادمی علوم مجارستان از این مرکز دیدار نمود و دکترکیانوش کیانی هفت لنگ، مشاور عالی مرکز ضمن معرفی اجمالی مرکز توضیحاتی درباره تاریخچۀ مرکز، ساختار، چگونگی و گردش کار کتابخانه و مرکزاسناد ، عملکرد و آثار منتشرۀ مرکز ارائه داد. در ادامه از بخش های نشریات، مطبوعات، کتاب های چاپ سنگی، نسخ خطی مرکز و بخش دانشنامۀ تهران دیدن نمودند وتوضیحات لازم توسط مسئولان زیربط هر بخش داده شد.

در پایان طی نشست کوتاهی خانم دکتر کینگادونی ضمن تشکر، برای انعقاد تفاهمنامه همکاری بین مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و کتابخانه آکادمی علوم مجارستان اظهار علاقه نمود تا در آینده نیز ارتباطات فرهنگی و همکاری در زمینه مطالعات اسلامی و ایرانی بین این دو مرکز علمی و پژوهشی تداوم یابد.