دورهای لیسانس

برنامه BA

مقطع کارشناسی ناپیوسته به طور کلی به سه سال (شش ترم) برنامه مطالعه منجر به مدرک لیسانس. در برخی از موارد برنامه شده 7 ترم، از جمله کارآموزی اجباری یک ترم. دانش آموزان با آموزش و پرورش متوسطه به طور کامل تکمیل اجازه می دهد آنها دسترسی به موسسات آموزش عالی می تواند برای این برنامه اعمال می شود. داشتن با موفقیت انجام شد این برنامه، تمام کسانی که مایل به بازگشت به کلاس درس بعد از کار برای چند سال می توانید مطالعات خود را در سطح کارشناسی ارشد ادامه خواهد داد.
اقتصاد کاربردی
بازرگانی و مدیریت
ارتباطات و رسانه ها علم
کسب و کار بین المللی
روابط بین المللی
جامعه شناسی