مدارک لازم

مدارک لازم جهت دریافت پذیرش

مقطع پیش مدیریت و کارشناسی:

 • ترجمه رسمی مدرک دیپلم
 • ترجمه رسمی ریز نمرات (کارنامه) سه سال دبیرستان
 • کپی از صفحه عکس دار پاسپورت – حداقل اعتبار لازم برای پاسپورت ۹ ماه میباشد.
 • پر کردن فرم آنلاین پذیرش وب سایت. جهت پر کردن فرم پذیرش اینجا را کلیک کنید. 

 

مقطع کارشناسی ارشد:

 • ترجمه رسمی مدرک دیپلم
 • ترجمه رسمی ریز نمرات (کارنامه) سه سال دبیرستان
 • ترجمه رسمی مدرک کارشناسی
 • ترجمه رسمی ریز نمرات مقطع کارشناسی
 • توصیه نامه اساتید
 • رزومه از سوابق کاری
 • کپی از صفحه عکس دار پاسپورت – حداقل اعتبار لازم برای پاسپورت ۹ ماه میباشد.
 • پر کردن فرم آنلاین پذیرش وب سایت. جهت پر کردن فرم پذیرش اینجا را کلیک کنید. 

 

مقطع دکتری:

 • ترجمه رسمی ریز نمرات (کارنامه) سه سال دبیرستان
 • ترجمه رسمی مدرک دیپلم
 • توصیه نامه اساتید
 • ترجمه رسمی ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
 • ترجمه رسمی مدرک کارشناسی ارشد
 • ترجمه رسمی ریز نمرات مقطع کارشناسی
 • ترجمه رسمی مدرک کارشناسی
 • رزومه از سوابق کاری
 • پروپوزال و طرح تحقیقاتی
 • کپی از صفحه عکس دار پاسپورت – حداقل اعتبار لازم برای پاسپورت ۹ ماه میباشد.
 • پر کردن فرم آنلاین پذیرش وب سایت. جهت پر کردن فرم پذیرش اینجا را کلیک کنید. 

 

پس از آماده سازی مدارک بالا و پر کردن فرم آنلاین پذیرش میتوانید اسکن مدارک را به بخش پذیرش به آدرس: 

info@uni-bme.ir ایمیل زده و  با نماینده دانشگاه در تهران به شماره 22878390 بگیرید.

نکته:

جهت دریافت پذیرش نیازی به مدرک پیش دانشگاهی نمیباشد.

متقاضیان محترم میتوانند جهت ترجمه مدارک با نماینده دانشگاه در تهران به شماره 22878390 تماس بگیرند.