کارشناسی ارشد دانشگاه کوروینوس مجارستان

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی                                   شهریه هر ترم : 3000  یورو

کارشناسی ارشد MBA                                                 شهریه هر ترم :  3000  یورو

کارشناسی ارشد بازرگانی و اقتصاد بین الملل                 شهریه هر ترم : 2450  یورو

کارشناسی ارشد بازاریابی                                            شهریه هر ترم : 3300  یورو

کارشناسی ارشد روابط بین الملل                                  شهریه هر ترم : 1900  یورو

کارشناسی ارشد مدیریت و  حقوق اجتماعی                   شهریه هر ترم : 1990  یورو

 

طول دوره رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد، 2 سال تحصیلی می باشد.زبان تدریس دانشگاه برای دانشجویان بین المللی انگلیسی  می باشد و داشتن مدرک آیلتس با نمره 6.5 برای ورود به دانشگاه الزامی است.

دانشجویانی که فاقد مدرک زبان هستند می توانند ابتدا دوره پیش دانشگاهی را در دانشگاه کوروینوس بگذرانند و بعد وارد مقطع کارشناسی ارشد شوند.