کارشناسی

کارشناسی مدیریت بازرگانی                             شهریه هر ترم : 2900  یورو

کارشناسی مدیریت بازرگانی بین الملل               شهریه هر ترم : 2900  یورو

کارشناسی اقتصاد کاربردی                               شهریه هر ترم : 1990  یورو

کارشناسی ارتباطات و علوم رسانه ای                شهریه هر ترم : 1900  یورو

کارشناسی روابط بین الملل                              شهریه هر ترم : 1900  یورو

 

طول رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی ، 3 سال تحصیلی (6 ترم ) است که بعضی رشته ها شامل یک ترم کارآموزی نیز می باشد.زبان تدریس دانشگاه برای دانشجویان بین المللی انگلیسی  می باشد و داشتن مدرک آیلتس با نمره 5 برای ورود به دانشگاه الزامی است.

دانشجویانی که فاقد مدرک زبان هستند می توانند ابتدا دوره پیش دانشگاهی را در دانشگاه کوروینوس بگذرانند و بعد وارد مقطع کارشناسی شوند.